Cijfers over Zwolle

beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1.000)

Aantal personen van 15 tot 75 jaar die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.