Cijfers over Zwolle

beroepsbevolking met middelbaar onderwijsniveau (x 1.000)

Aantal personen van 15 tot 75 jaar onder de beroepsbevolking met een middelbaar onderwijsniveau. Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).