Cijfers over Zwolle

% zelfstandige

Het percentage zelfstandigen binnen de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Onder zelfstandige wordt verstaan: een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.