Cijfers over Zwolle

% werknemer

Het percentage werknemers binnen de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Onder werknemer wordt verstaan: een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.