Cijfers over Zwolle

pbb: % niet-westerse herkomstlanden

Percentage personen met migratieachtergrond uit een niet-westers land onder de potentiële beroepsbevolking op 1 januari. Tot de niet-westerse herkomstlanden worden gerekend Turkije en alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van Japan en Indonesië).