Cijfers over Zwolle

% gwu zonder dienstverband

Aantal personen dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband, als percentage van de potentiële beroepsbevolking.