Cijfers over Zwolle

% van nww langer dan 3 jaar ingeschreven

Aantal niet-werkende werkzoekenden dat langer dan 3 jaar bij het UWV WERKbedrijf staat ingeschreven, als percentage van het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden waarvan de inschrijvingsduur bekend is.