Cijfers over Zwolle

% van nww korter dan 1 jaar ingeschreven

Aantal niet-werkende werkzoekenden dat korter dan 1 jaar bij het UWV WERKbedrijf staat ingeschreven, als percentage van het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden waarvan de inschrijvingsduur bekend is.