Cijfers over Zwolle

% gwu zonder dienstverband < 27 jaar

Aantal personen jonger dan 27 jaar dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband als percentage van het aantal 15 tot en met 26 jarige inwoners.