Cijfers over Zwolle

% gwu zonder dienstverband >= 50 jaar

Aantal personen van 50 jaar en ouder dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband als percentage van het aantal inwoners van 50 jaar tot de AOW-leeftijd.