Cijfers over Zwolle

% gwu zonder dienstverband 27-50 jaar

Aantal personen van 27 tot en met 49 jaar dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband als percentage van het aantal 27 tot en met 49 jarige inwoners.