Cijfers over Zwolle

% van gwu zonder dienstverband met middelbaar opleidingsniveau

Aantal personen dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband met havo, vwo of mbo (anders dan mbo-1) als hoogste onderwijsniveau, als percentage van het totaal aantal personen dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband waarvan het onderwijsniveau bekend is.