Cijfers over Zwolle

% van gwu zonder dienstverband met lager opleidingsniveau

Aantal personen dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband met basisonderwijs, vmbo of mbo-1 als hoogste onderwijsniveau, als percentage van het totaal aantal personen dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband waarvan het onderwijsniveau bekend is.