Cijfers over Zwolle

% van gwu zonder dienstverband met hoger opleidingsniveau

Aantal personen dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband met hbo of wo als hoogste onderwijsniveau, als percentage van het totaal aantal personen dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband waarvan het onderwijsniveau bekend is.