Cijfers over Zwolle

% gwu zonder dienstverband vrouwen

Aantal vrouwen dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband als percentage van de vrouwelijke potentiële beroepsbevolking.