Cijfers over Zwolle

% gwu zonder dienstverband mannen

Aantal mannen dat bij het UWV geregistreerd staat als werkzoekende zonder dienstverband als percentage van de mannelijke potentiële beroepsbevolking.