Cijfers over Zwolle

% industrie

Percentage banen in de industrie; winning van delfstoffen; productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht; winning en distributie van water.