Cijfers over Zwolle

ontwikkeling banen t.o.v. voorgaand jaar

Toename c.q. afname van het aantal banen t.o.v. het voorgaande jaar in procenten.