Cijfers over Zwolle

% verleent mantelzorg

Percentage van de inwoners dat in de afgelopen twaalf maanden wel eens iemand heeft geholpen (zoals partner, ouders, kind, vrienden of buren) die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.