Cijfers over Zwolle

eenzaamheid (% matig eenzaam)

Percentage van de inwoners dat matig eenzaam is. Voor het vaststellen van eenzaamheid onder de inwoners maken we gebruik van de eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld en Kamphuis. Bij deze methode wordt via elf stellingen de mate van eenzaamheid van (groepen) inwoners in kaart gebracht. De definitie van eenzaamheid die hierbij geldt, is: het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde relaties.