Cijfers over Zwolle

gemeente betrekt bewoners bij buurtveranderingen (% ja)

Percentage van de inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners bij veranderingen in de buurt te betrekken.