Cijfers over Zwolle

% eigen woning is levensloopbestendig

Percentage van de inwoners dat op de vraag 'Denkt u nog lang in uw huidige woning te kunnen blijven wonen, ook als u last hebt / krijgt van lichamelijke beperkingen?' geantwoord heeft met 'Ja, mijn woning is hier al op aangepast' of met 'Ja, mijn woning kan hier relatief eenvoudig op aangepast worden'.