Cijfers over Zwolle

indeling van de woning (% tevreden)

Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is over de indeling van de eigen woning (plattegrond).