Cijfers over Zwolle

grootte van de woning (% tevreden)

Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is over de grootte van de eigen woning.