Cijfers over Zwolle

andere vormen van geluidsoverlast (% komt vaak voor)

Percentage van de inwoners dat aangeeft dat geluidsoverlast, anders dan door verkeer, horeca, buren, bedrijven/industrie of bouw- of sloopactiviteiten, vaak voor komt in de eigen buurt.