Cijfers over Zwolle

% 18-34-jarigen met middelbaar opleidingsniveau

Percentage van de inwoners van 18 t/m 34 jaar met havo, vwo of mbo niveau 2-4 als hoogst behaalde opleidingsniveau. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.