Cijfers over Zwolle

% 18-34-jarigen met lager opleidingsniveau

Percentage van de inwoners van 18 t/m 34 jaar met basisonderwijs, vmbo of mbo niveau 1 als hoogst behaalde opleidingsniveau. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.