Cijfers over Zwolle

% 18-34-jarigen met hoger opleidingsniveau

Percentage van de inwoners van 18 t/m 34 jaar met hbo of wo als hoogst behaalde opleidingsniveau. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.