Cijfers over Zwolle

leerlingen mbo

Aantal leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar locatie van de instelling. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.