Cijfers over Zwolle

leerlingen vwo 3-6

Aantal leerlingen in de leerjaren 3 t/m 6 van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.