Cijfers over Zwolle

leerlingen vmbo b-k 3-4

Aantal leerlingen in de leerjaren 3 en 4 van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.