Cijfers over Zwolle

leerlingen praktijkonderwijs

Aantal leerlingen in het praktijkonderwijs naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.