Cijfers over Zwolle

leerlingen havo 3-5

Aantal leerlingen in de leerjaren 3 t/m 5 van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.