Cijfers over Zwolle

leerlingen algemene leerjaren 1-3

Aantal leerlingen in de algemene leerjaren van het voortgezet onderwijs naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.