Cijfers over Zwolle

leerlingen voortgezet speciaal

Aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.