Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs met gewicht 0,90

Aantal leerlingen in het basisonderwijs met laagopgeleide ouders met migratieachtergrond (gewicht 0,90) naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.