Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs met gewicht 0,70

Aantal leerlingen in het basisonderwijs dat woonwagen- en/of zigeunerkind is (gewicht 0,70) naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.