Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs met gewicht 0,40

Aantal leerlingen in het basisonderwijs dat schipperskind is (gewicht 0,40) naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.