Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs met gewicht 0,3

Aantal leerlingen in het basisonderwijs met gewicht 0,3 naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.