Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs met gewicht 0,25

Aantal leerlingen in het basisonderwijs met laagopgeleide ouders zonder migratieachtergrond (gewicht 0,25) naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.