Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs met gewicht 0,00

Aantal leerlingen in het basisonderwijs dat niet tot een achterstandscategorie gerekend wordt (gewicht 0,00) naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.