Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs: totaal

Totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs naar woonbuurt van de leerling. Het betreft hier alleen leerlingen die in Zwolle naar school gaan. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.