Cijfers over Zwolle

% leerlingen basisonderwijs: r.k.

Percentage van de basisschoolleerlingen in het rooms-katholiek basisonderwijs naar woonbuurt van de leerling. Het betreft hier alleen leerlingen die in Zwolle naar school gaan. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.