Cijfers over Zwolle

% leerlingen basisonderwijs: openbaar

Percentage van de basisschoolleerlingen in het openbaar basisonderwijs naar woonbuurt van de leerling. Het betreft hier alleen leerlingen die in Zwolle naar school gaan. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.