Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs: woonbuurt -> buurt school

Aantal leerlingen in het basisonderwijs naar woonbuurt en buurt van de school. Het 'van'-gebied betreft het gebied waar de leerling woonachtig is en het 'naar'-gebied betreft het gebied waar de school van de leerling gevestigd is. Het betreft hier alleen leerlingen die zowel in Zwolle wonen als in Zwolle naar school gaan. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.