Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs: jongen

Aantal jongens in het basisonderwijs naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.