Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs: r.k.

Aantal leerlingen in het rooms-katholiek basisonderwijs naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.