Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs: prot. chr.

Aantal leerlingen in het protestants-christelijk basisonderwijs naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.