Cijfers over Zwolle

leerlingen basisonderwijs: overig

Aantal leerlingen in het basisonderwijs, anders dan openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek of gereformeerd, naar locatie van de school. De teldatum is 1 oktober van het voorafgaande jaar.