Cijfers over Zwolle

geborenen per 1000 inwoners

Aantal levendgeborenen per 1000 inwoners van de gemiddelde bevolking per jaar.